We wszystkich ośrodkach kuratorskich rozpoczęła się realizacja projektu ,,SZANSA – Aktywizacja społeczno- zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”. Uczestnicy biorą udział w zajęciach o charakterze psychospołecznym, treningu kompetencji społecznych. Ponadto korzystają ze wsparcia edukacyjnego, oraz współpracują z doradcą zawodowym.